V minulém blog postu Fundraising Rezidence U Grébovky v datech jsme nastínily očekávání ohledně průběhu fundraisingové kampaně projektu Darian & Frida. V tomto příspěvku za pomocí histogramu zveřejníme objem investic pro jednotlivé dny kampaně. Nejdříve Vám ale ve stručnosti představíme projekt Darian & Frida.

Stručný popis projektu

Jedná se o výstavbu dvou bytových domů, celkem o 62 bytových jednotkách ve slovenském městě Senci nedaleko Bratislavy. Byty jsou o dispozicích 1+kk a 2+kk a svoji cenou a lokalitou jsou zajímavé jako startovací bydlení pro lidi dojíždějící za prací do Bratislavy. Financujeme pátou a šestou etapu výstavby bytových domů v této oblasti, kdy předešlé fáze byly již kompletně vyprodané, což sloužilo jako určitá validace poptávky po tomto druhu bydlení v této lokalitě.

V rámci fundraisingu, který se odehrával během měsíce února, bylo vybráno celkem 6 832 700,-Kč. Developer PRIMA BYTY s.r.o. realizující tento projekt poté úvěr načerpal v jeho plné výši. Výstavbu společně s námi financuje Slovenská sporitelňa, a.s., a to z pozice seniorního věřitele. Předpokládané splacení úvěru je k 15.1.2019 a na základě posledního reportu z prvního kvartálu tohoto roku se projekt realizuje s mírným předstihem oproti plánu.

Průběh fundraisingu

V závěru minulého blog postu jsme predikovali, že jednak budou proinvestované týdenní objemy vyrovnané, až do posledního týdne fundraisingu, ve kterém bude objem investic představovat kolem 40% z celkové vybrané částky.
Ani jedna z výše uvedených predikcí se nevyplnila. Týdenní proinvestované objemy se napříč týdny v rámci fundraisingové kampaně lišily. Nejvyššího objemu investic bylo dle očekávání dosaženo během posledního, avšak neúplného, týdne kampaně. Konkrétněji bylo od pondělí 26.2.2018 do středy 28.2.2018 vybráno necelých 3,5 mil. Kč, což představovalo více než 50% z celkově vybrané částky. Výše uvedené procento se nikterak výrazně neliší od předchozí kampaně pro projekt Rezidence U Grébovky.

Medián součtu denních investic činil 120 tis. Kč. Můžeme si tedy všimnout, že se standardně nejvíce investuje v pondělí anebo v pátek v rámci jednoho týdne, skutečnost, které jsme si mohli všimnout již z dat pro předchozí projekt. Vyšší proinvestované objemy se také uskutečnily během období od pondělí 19.2. do středy 21.2.2018. V součtu se během těchto tří dnů vybralo téměř 1,7 mil. Kč. Tuto zvýšenou aktivitu investování přičítáme reportáži o platformě Upvest od internetové televize Seznam Zprávy. Byla to jediná zmínka v médiích o Upvestu během trvání fundraisingové kampaně pro projekt Darian & Frida. Nicméně, i kdybychom nahradily objemy investic pro tyto dny mediánovou hodnotou a snažili se tím očistit data od vlivu reportáže, součty proinvestovaných částek napříč týdny by se i tak výrazně lišily.

Velmi nás potěšila i skutečnost, že přes 34% celkové vybrané částky bylo vybráno od 55 investorů, kteří investovali i do projektu Rezidence U Grébovky.

Platforma v číslech

Na platformě vedeme platební účty již celkem 264 investorům, pro které jsme provedly transakce v celkovém objemu 32,3 mil. Kč. 20% dosavadních investic bylo vykonáno prostřednictvím tabletu či mobilního telefonu a 9% našich investorů jsou ženy.

Závěrem

V blízké budoucnosti na naší platformě můžete očekávat dosud největší jednotlivý fundraising na českém trhu online investic, v rámci kterého budeme poskytovat úvěr jedné z předních realitních společností v CEE regionu. Zaregistrujte se v naší investiční aplikaci a budete mezi prvními, kteří se o této příležitosti dozví další podorbnosti.