Rok 2017 byl pro náš projekt Upvest.cz zásadní. Mnoho věcí se nám povedlo, ale narazili jsme na naší cestě i na spoustu překážek a v úvodním článku nového Upvest News blogu bychom Vám chtěli poodhalit pozadí vzniku naší investiční platformy.
S myšlenkou projektu online investiční platformy pro financování developerských projektů přišel nynější CEO Upvestu David Musil. Postupně s touto myšlenkou oslovil Petra Volného zajišťujícího projekt po technologiké stránce, a Samuela Frankla, který do projektu přinesl další analytickou sílu. Dohromady tato trojice tvoří jádro týmu a na plný úvazek jsme začali na projektu Upvest pracovat koncem roku 2016.

Začínáme v Brně

V říjnu 2016 si tato trojice pronajme kancelář v Brněnském TITC Technology Innovation Transfer Chamber, kde vzniká první ucelenější představa budoucího produktu. S touto představou se pak tým snaží oslovit investory, kteří by svými “smart money” výměnou za podíl v budoucí firmě pomohli s rozjezdem projektu. Investorských jednání proběhlo spousta, ale až s pány Petrem Malíkem a Janem Holáskem cítíme, že si lidsky i profesně sedíme a že naše partnerství bude do budoucna fungovat a posouvat projekt dál.
V únoru 2017 dáváme našemu snažení oficiální formu a zakládáme upvest, s.r.o.
Mezitím dokončujeme přípravu právního rámce pro naši online investiční platformu a koncem měsíce zasíláme oficiální žádost České národní bance o licenci Poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.
I přes varování z mnoha stran, že obdržení žádosti nám nemůže vyjít na první pokus se nám podaří tuto licenci obdržet hned při první žádosti a na začátku května tuto licenci upvest s.r.o. oficiálně získává.
Pro naše budoucí angel investory tak odpadá jejich poslední hlavní podmínka kapitálového vstupu do naší firmy. Pokračujeme v dojednávání detailů naší dohody.
Ještě před obdržením licence v březnu spouštíme první verzi naší webové prezentace, kde popisujeme výhody mezaninového financování pro developery i budoucí model investování.

Stěhování do Prahy a investoři

Všechno kolem Upvestu začíná nabírat na tempu. Oslovujeme první developery (někteří dokonce oslovují nás) a přibývají jednání, které se nejčastěji odehrávají v Praze, a proto květnu také padá rozhodnutí otevřít kancelář v Praze. V červnu také dokončujeme podmínky vstupu pana Malíka a pana Holáska a jejich vstup do společnosti upvest s.r.o. společně zpečetíme u notáře. Oba dva jsou projektem nadšeni a jejich odbornost, mentoring a kontakty nám velmi pomáhají.
S panem Malíkem, jakožto finančním ředitelem Moravské Stavební - INVEST, dohadujeme podmínky financování prvního projektu, který na platformě uveřejníme, a to Rezidence U Grébovky, kde připravujeme mezaninový úvěr v rozmezí 5–15 mil. Při pohledu na jiné české crowdinvestingové platformy konstatujeme, že náš plán vybrat nejméně 5 mil. Kč při startu platformy, kdy o nás a našem produktu skoro nikdo neslyšel, je ambiciózní, ale na tuto výzvu se těšíme.
V červenci a srpnu řešíme spoustu věcí kolem nastavení smluv s Moravskou stavební. Podmínky úvěru, detaily úvěrové smlouvy, smlouvy o kontrolingu, smluvních pokut, rámcové smlouvy s investorem, obchodní podmínky, sazebník atp. To všechno jsou věci, které se musí dotáhnout do konce a které se musí dělat pečlivě. Všechno mockrát kontrolujeme a dáváme k revizi i více právním kancelářím. Technologický tým dokončuje vývoj platformy. Funguje integrace s Českou Spořitelnou, kde máme účet na kterém shromažďujeme investorské peníze a který vedeme ve speciálním režimu v souladu s naší licencí ČNB. Funkčnost testujeme mimo jiné na opravdových bankovních transakcích a připravujeme platformu na ostré spuštění. Řešíme poslední připomínky kolem compliance typu znění transakčních mailů, které posíláme investorům, abychom vše dělali v souladu se zákonem o platebním styku a abychom byli dobře připraveni na pozdější reporting regulátorovi.
Samuel mezitím dokončuje komerční analýzu Grébovky. Analyzujeme lokalitu, občanskou vybavenost, čísla z podobných projektů, citlivostní analýzy a na základě mnoha vstupů dáváme dohromady ucelený report, na jehož základě se poté investoři budou moci rozhodnout, zda investují.

První projekt a spuštění platformy

Všechno do sebe zapadne na začátku září a fundraising projektu U Grébovky je oficiálně spuštěn. Nejdříve začínáme opatrně v private beta módu, kde ostrý provoz platformy vyzkouší jen omezený okruh lidí. Získáváme jistotu, že vše funguje, jak má a oznamujeme spuštění veřejně.
Procházíme celkem typickým obdobím startu, které zažívá 99 % online produktů. S velkým očekáváním svůj produkt spustíte, ale vaši zákazníci se jaksi ne a ne objevit. Po nutné krátké panice se oklepeme a začneme dělat systematické kroky, abychom náš produkt dostali k lidem, které by měl zajímat. V online reklamách A/B testujeme různá zacílení a hledáme nejlepší kanály pro naši propagaci. Našim prvním leadům zasíláme dotazník, ze kterého se dozvídáme jejich očekávání a problémy, které s první verzí naší investiční platformy mají. Snažíme se komunikovat s návštěvníky našich stránek přes Intercom, odpovídat na jejich dotazy a naslouchat jejich připomínkám. Snažíme se problémy co nejrychleji odstraňovat a jít přáním našich prvních investorů naproti.
Marketing začíná fungovat, začínají si nás všímat i první média: Rozhovor ve FintechCowboys, článek v E15, zmínka na iHned.cz. Přidávají se CzechCrunch a TyInternety. To všechno velmi pomáhá našemu startu a první fundraising nakonec překračuje kritickou hranici 5 000 000 Kč a nám padá obrovský balvan ze srdce, že se náš první projekt podařil.