Z důvodu poptávky od developerů po flexibilním dluhovém financování jsme se rozhodli, že do portfolia produktů zařadíme nový produkt financování pro developerské společnosti a jejich projekty.
S dalším chystaným projektem, na který se můžete na investiční platformě Upvest.cz v nejbližších dnech těšit, na trh nyní uvádíme tzv. hybridní úvěr. Ten kombinuje seniorní úvěr a mezaninový úvěr v závislosti na fázi developerského projektu. Způsob investování do takto nastaveného úvěru se pro investory nijak neliší, probíhá tedy stejně jako u předešlých investičních příležitostí formou participace.

Hybridní úvěr

Jedná se standardně o úvěr, který je v první fázi poskytnut např. za účelem akvizice pozemku a potažmo projektu anebo k refinancování vlastních zdrojů v projektu před fází stavební realizace. V této fázi Upvest vystupuje jako jediný poskytovatel externího financování a jeho úvěr je tak nadřazený ostatním případným formám financování projektu. Úvěr může být v této fázi zajištěn, standardně se jedná o zřízení zástavního práva k pozemkům anebo k obchodnímu podílu projektové společnosti. Projekt se většinou nachází ve fázi povolovacích řízení (územní řízení anebo stavební řízení) a začátek stavební realizace se očekává po obdržení stavebního povolení.

Hybridni uver Upvest

Jakmile je stavební povolení obdrženo, Upvest se vzdává případného zástavního práva ve prospěch banky a jeho úvěr se stává podřízeným. Začíná stavební realizace a Upvest je splacen z výnosů plynoucích z prodejů jednotek po uspokojení pohledávky banky. V této fázi se jedná o standardní mezaninový úvěr.

Úroková sazba pak odráží odlišný rizikový profil v průběhu trvání úvěrového vztahu. V první fázi, kdy je Upvest jediným externím věřitelem a případně i zástavním věřitelem je standardně nastavena nižší úroková sazba, než v případě stavební realizace, kdy je úvěr od Upvest podřízený bankovnímu financování.