Rok 2019 byl pro naši platformu v mnoha směrech zlomový. V dnešním článku bychom se rádi ohlédli za nejdůležitějšími milníky na naší investiční platformě a prezentovali vám vývoj Upvestu v několika základních metrikách.

Investiční příležitosti na Upvest.cz

Rok 2019 byl ve znamení nových typů úvěrového financování, které se na Upvestu objevily. Na rozdíl od dřívějších investičních příležitostí (Rezidence U Grébovky, Darian & Frida), které nabízely participaci na mezaninovém financování, jsme se v Upvestu dostali k projektům, které vyžadovaly financování akviziční (projekt Točná), nebo i financování projektů ve fázi stavební realizace z pozice seniorního věřitele (projekty Domy Malvazinky, Rezidence Javor). U těchto úvěrů jste mohli investovat do nadřízeného (seniorního) dluhu zajištěného financovanou nemovitostí a dalšími zajišťovacími mechanizmy, které se zpravidla s tímto typem financování pojí.
Největším projektem, financovaným ve třech etapách byl v roce 2019 projekt horských apartmánů Rezidence Javor, kde naši klienti investovali celkem 33 mil. Kč.

Rok 2019 v číslech

Objem investic na naší platformě za rok 2019 přesáhl 70 mil Kč, což znamenalo celkový růst objemu investic o 356%. Na grafu níže vidíte, jak investice přibývaly v jednotlivých měsících. Můžeme konstatovat, že zatím nejsilnějším měsícem z tohoto pohledu byl prosinec 2019.

Průměrná investice na naší platformě byla ke konci roku 2019 na hodnotě 59 390 Kč. Zpět jsme investorům vyplatili i se započtením úroků 17,6 mil. Kč. Na grafu níže je možné vidět počet investorů (osa y) v dané věkové skupině (osa x), kde velikost bubliny znázorňuje kumulovaný objem investic od investorů v daném věku. Z grafu můžeme vidět, že na Upvestu investuje více lidí ve věku 20-34 let, ale na druhou stranu, početně slabší skupina investorů 35+ je co do objemu investic cca 2x vyšší.

Média

Upvest jste mohli v roce 2019 potkat i na strákách mnoha médií. Ať už to byl rozhovor se zakladatelem a CEO Upvestu Davidem Musilem na stránkách Hospodářských novin nebo třeba rozhovor s Petrem Volným v rámci podcastu magazínu Forbes. Další příležitosti narazit na Upvest jste mohli mít třeba v E15 nebo týdeníku Ekonom.
Ze všeho nejvíce nás ale v tomto ohledu těší, že Upvestu si začala více všímat i širší investorská komunita. Zde bychom chtěli zejména vyzdvihnut úlohu projektu P2PForum.cz, kde probíhá velmi kultivovaná a věcná diskuze nejen k Upvestu, ale i k dalším moderním investičním online portálům a vlastně k P2P / P2B investicím obecně. Toto fórum je pro nás cenným zdrojem zpětné vazby, takže provozovatelům fóra a všem diskutujícím od nás patří veliké díky.

V tomto roce bychom se v médiích chtěli více věnovat tématům okolo správné komunikace rizik a komunikace okolo investování obecně a přispět tak snad alespoň trochu ke kultivaci investičního prostředí v Česku. Naší snahu snad dokládá třeba blogpost o zajišťovacích mechanismech u developerských úvěrů nebo aktuální článek na Peak.cz.
V Upvestu se vždy snažíme o co nejtransparentnější komunikaci parametrů a rizik úvěru a nemáme rádi emotivní, nejasné, případně až zavádějící sousloví typu “skvělá příležitost”, “nadstandardní výnosy”, ”garantovaný výnos”, “bez rizika” apod. Pokud u nás narazíte na komunikaci, která je z Vašeho pohledu nejasná, nebo zavádějící, naším cílem je naše investiční příležitosti komunikovat věcně.

Technologické novinky

Z hlediska nových možností naší platformy bych za rok 2019 zmínil například přidání konceptu Investičního klubu, který zvýhodňuje naše nejaktivnější investory, nebo třeba přidání Referral programu, který podporuje naše stávající klienty v doporučení Upvestu svým známým. V minulém roce jsme se také zabývali naší compliance s evropskou směrnicí PSD2 a ke konci roku také implementací registrace právnických osob, kterou jsme pro vás nedávno otevřeli. Velkých změn se dočkalo také naše administrátorské backoffice rozhraní, které nám umožňuje celou platformu spravovat efektivněji.

Plán pro rok 2020

Od začátku nového roku máme za sebou již několik dalších, z našeho pohledu pozitivních, událostí. Spustili jsme možnost registrace pro právnické osoby a naše hlavní stránka prošla designovou proměnou. Investorům jsme nabídli dosud největší fundraising v historii naší platformy, a to fundraising překlenovacího úvěru pro akvizici projektu Prvního pluku o objemu 41 mil. Kč.

Tento projekt ukázal i směr, kterým bychom se chtěli v Upvestu i nadále ubírat, tj. stále nabízet investorům i developerům možnost spolupráce na strukturovaném financování a rozšířit svoje aktivity i na kapitálově náročnější projekty.