Upvest logo
  • Začít investovat
  • Přihlásit se

Investice v EUR a rozdíl v základní úrokové míře v Kč a EUR

Cílem tohoto článku je poskytnout investorům informace s ohledem na makroekonomický rámec při investování do příležitostí denominovaných v různých měnách.

Upvest aktuálně nabídl investorům první možnost participace na úvěru denominovaného v EUR navázaného na referenční sazbu EURIBOR. Tímto krokem chceme investorům nabídnout možnost rozšíření jejich širšího investičního portfolia o nástroje s fixním výnosem zajištěné nemovitostmi, denominované v jiné měně než v CZK.

Podobně jako PRIBOR vyhlašovaný Českou národní bankou, i eurozóna disponuje referenční úrokovou sazbou mezibankovního trhu, EURIBOR, vyhlašovanou Evropským institutem pro peněžní trhy.

Aktuální (k 2 .11. 2023) úrokové míry PRIBOR jsou na úrovni c. 7,0 %, přičemž úrokové míry EURIBOR se pohybují na úrovni okolo 4,0 % (dle maturity). Při porovnávání očekávaného výnosu v různých měnách je klíčová teorie tzv. úrokové parity, která tvrdí, že úrokový diferenciál mezi úrokovými sazbami v různých zemích je vyrovnáván skrze očekávaný pohyb směnných kurzů, čímž je zamezeno tzv. arbitráži, neboli stavu, kdy by bylo možné určitou kombinací obchodů zajistit bezrizikový výnos. Příkladem je situace, kdy by si investor dnes půjčil v eurech (nižší úroková sazba), konvertoval je do českých korun, investoval je do peněžního toku navázaného na PRIBOR (vyšší úroková sazba), po splacení k určitému bodu v budoucnu konvertoval zpět české koruny do eur a ponechal si výnos plynoucí z rozdílu mezi úrokovými sazbami. Matematicky je toto zamezení arbitráži docíleno skrze rozdíl mezi forwardovým směnným kurzem a aktuálním spotovým směnným kurzem následujícím vzorcem:

Forwardový směnný kurz

Scénář 1: Investice v Eurech do EURIBOR

  • Investovaná částka: 1.000.000 EUR

  • Aktuální 3M EURIBOR: 4 % p.a.

  • Roční výnos: EUR 40.000

  • Částka celkem: EUR 1.040.000

Scénář 2: Převod do Kč a investice do PRIBOR

  • Směnný kurz Kč/EUR: 0.041 (tzn. 24.390.000 Kč)

  • Aktuální 3M PRIBOR: 7 % p.a.

  • Roční výnos: 1.707.317 Kč

  • Částka celkem v EUR dle forwardového směnného kurzu: EUR 1.040.00

Je nutné upozornit, že úroková parita je makroekonomická teorie, která ne vždy platí ze 100 %. Jakožto teorie pracuje s předpoklady, které v reálném světě nejsou dosažitelné, jako např. neomezená mobilita kapitálu, naprosto porovnatelné nákladové či daňové podmínky pro všechny investory, neomezená likvidita, neexistence kreditního či tržního rizika apod. Z tohoto důvodu je možné, že někteří investoři (především investiční banky, hedgeové fondy a jiní obchodníci s deriváty) hledají na finančních trzích příležitosti, jak profitovat z nedokonalého vykompenzování úrokového diferenciálu skrze rozdíl v očekávané apreciaci/depreciaci dané měny. Především se jedná o tzv. carry trade. Jedná se ovšem o relativně marginální rizikové investiční strategie s finančními deriváty, které se přístupem a rizikovým profilem zásadně odlišují od investiční strategie Real Estate Private Debt.

Při vyhodnocování investičních příležitostí denominovaných EUR a jejich srovnávání s investičními příležitostmi denominovanými v CZK je tedy nutno brát v potaz širší makroekonomický kontext, zejména pak rozlišnou úrokovou míru daných měn a aktuální směnný kurz těchto měn.

Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

nove-slozeni-investicni-komise header

Nové složení Investiční komise Upvest

15. 9. 2020

V rámci dalšího formalizování role investiční komise a vyloučení výše popsaného střetu zájmů se pánové Jan Holásek a Petr Malík rozhodli dále nepůsobit v Investiční komisi. Nově se přidávají pánové Milan Dembowski a Jan Krákora.

Investujte s Upvestem

Investice do dluhového financování konkrétních projektů ze sektoru real estate formou podílu na úvěrové smlouvě.
Projekty prochází předinvestičními prověrkami a jsou schvalovány investiční komisí.

Začít investovat
Investovaná nemovitost
Úvěr KB: Retail Park Okružní (EUR)

Výnos pro investory

4,59 % p. a.

Očekávané splacení

17

 měsíců

Investováno

2 052 573 € 2 500 000 €