Upvest logo
  • Začít investovat
  • Přihlásit se

Představení produktu investic do úvěrů KB

Na začátku roku 2023 Upvest, společně se svým majoritním vlastníkem Komerční bankou, představil nový investiční produkt – Investice do úvěrů KB.

Investičním instrumentem tohoto produktu je participace na úvěrové smlouvě, potažmo portfoliu vícero úvěrových smluv, které nastrukturovala, poskytnula a nadále administruje Komerční banka. Podmínkou pro nabídku takovéhoto úvěru na platformě Upvest je vždy mimo jiné skutečnost, že úvěrový vztah mezi dlužníkem a KB probíhá bezproblémově a komerční výkonnost podkladové nemovitosti je vnímána jako robustní. KB si zároveň vždy v projektu ponechává určitou míru vlastní angažovanosti.

Rozdíl mezi Úvěry KB a tradičním dluhovým financováním poskytnutého Upvestem

Tradičním produktem Upvestu je tzv. mezaninové, neboli juniorní, financování, které v kapitálové struktuře daného realitního projektu povětšinou funguje jako vrstva kapitálu jež je komplementární k tradičnímu bankovnímu úvěru. Příklady takovýchto investic na Upvestu je např. Comenius, Malý Háj H6, či Sázava Logistics Park. Strukturování, administrace a řízení úvěrového vztahu u takovéhoto financování má na starost přímo Upvest, a to skrze svůj interní analytický tým, který úzce spolupracuje s právními, technickými a finančními poradci a investiční komisí Upvest.

Při investici do příležitosti označené jako „Úvěr KB“ investor participuje přímo na již existujícím úvěru, jež do konkrétního projektu poskytla Komerční banka z pozice seniorního věřitele se standardní, bankovní úrovní zajištění.

Vzhledem k vyšší míře zajištění a seniorní pozici s ohledem na pořadí výplat bankovní úvěr zpravidla generuje nižší výnos, než mezaninový úvěr, který v konkrétním projektu nese vyšší riziko ztráty kapitálu (nicméně je zapotřebí vyhodnotit i další parametry konkrétní situace, jako např. aktuální fáze projektu a moment vstupu, fixní nebo plovoucí úroková sazba apod.).

Bližší popis tohoto investičního produktu najdete na tomto odkazu, popřípadě také přímo na popisu jednotlivých investičních příležitostí.

Aktuální investiční příležitosti

Aktuálně je na platformě Upvest investorům k dispozici možnost nabýt expozici na seniorním bankovním úvěru pro osmou etapu pražského rezidenčního developerského projektu v pokročilé fázi stavební realizace od Metrostav Development.

Úvěr KB: Byty Na Vackově

Věříme, že rozšířením naší produktové linie o Úvěry KB nabídneme možnost nabytí expozice na nemovitostní trh i investorům, kteří mohou mít nižší toleranci rizika, či investorům, jejichž cílem je diverzifikace rizika svého širšího investičního portfolia.

Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

nove-slozeni-investicni-komise header

Nové složení Investiční komise Upvest

15. 9. 2020

V rámci dalšího formalizování role investiční komise a vyloučení výše popsaného střetu zájmů se pánové Jan Holásek a Petr Malík rozhodli dále nepůsobit v Investiční komisi. Nově se přidávají pánové Milan Dembowski a Jan Krákora.

Investujte s Upvestem

Investice do dluhového financování konkrétních projektů ze sektoru real estate formou podílu na úvěrové smlouvě.
Projekty prochází předinvestičními prověrkami a jsou schvalovány investiční komisí.

Začít investovat
Investovaná nemovitost
Kolbenova Park

Výnos pro investory

8,04 - 8,31 % p. a.

Očekávané splacení

11

 měsíců

Investováno

180 000 000 Kč 180 000 000 Kč