Upvest logo
  • Začít investovat
  • Přihlásit se

Zástavní právo investorů k pohledávkám

V rámci naší snahy o kontinuální zlepšování fungování naší platformy bychom Vás tímto chtěli informovat o dalším kroku, který jsme se rozhodli učinit pro upevnění pozice Vašich investic.

Při jakékoliv další případné investici (nákupu particpace) se Vám při jejím uskutečnění zobrazí k podpisu nová část investorské smluvní dokumentace, a to smlouva zástavní. Zástavní smlouva je uzavírána ke každé individuální investici a na jejím základě získává investor zástavní právo k pohledávce vůči platformě Upvest. Smyslem zřízení takového zástavního práva je preventivní zajištění pozice investora v případě naplnění kreditního rizika společnosti Upvest (úpadek, exekuce).

V kontextu aktuálního znění Obchodních podmínek particpace na úvěrech a zástavní smlouvy nabývá zajištění zástavním právem účinnosti (tj. je možné zástavní právo využít) v případě, kdy budou současně naplněny obě následující podmínky:

  • Pokud je konkrétní projekt, ke kterému je Vaše investice vázána, financována i seniorním věřitelem (bankou) a splacení úvěru Upvest je tedy podřízen splacení bankovního úvěru, došlo již k úplnému splacení seniorního bankovního úvěru (respektování subordinační smlouvy mezi bankou a Upvestem a přednostního práva na splacení pohledávek banky).

  • Exekuční soud České republiky vydal rozhodnutí o nařízení exekuce na společnost Upvest a toto rozhodnutí nabude právní moci a/nebo insolvenční soud České republiky vydá rozhodnutí o úpadku společnosti Upvest a toto rozhodnutí nabude právní moci.

Díky uzavření zástavní smlouvy budou pohledávky investorů, vázané ke konkrétní investiční příležitosti a participaci nadřazeny veškerým nárokům ostatních věřitelů společnosti Upvest (investorům do jiných příležitostí, dodavatelům společnosti Upvest), pokud by se potenciálně společnost/platforma Upvest ocitla v problémech.

Zástavní smlouva je vyplňována automaticky při provedení investice, podpis lze realizovat jako u jiných dokumentů SMS podpisem. Zástavní smlouva Vás, jako investory, nezavazuje k jakémukoliv jednání, má za cíl vylepšit Vaši pozici v případě naplnění kreditního rizika společnosti Upvest.

Závěrem je nutné podotknout, že společnost Upvest aktuálně není příjemcem jakéhokoliv dluhového financování a závazky společnosti jsou čistě provozní (dodavatelské) povahy.

Sdílet článek

Mohlo by vás zajímat

nove-slozeni-investicni-komise header

Nové složení Investiční komise Upvest

15. 9. 2020

V rámci dalšího formalizování role investiční komise a vyloučení výše popsaného střetu zájmů se pánové Jan Holásek a Petr Malík rozhodli dále nepůsobit v Investiční komisi. Nově se přidávají pánové Milan Dembowski a Jan Krákora.

Investujte s Upvestem

Investice do dluhového financování konkrétních projektů ze sektoru real estate formou podílu na úvěrové smlouvě.
Projekty prochází předinvestičními prověrkami a jsou schvalovány investiční komisí.

Začít investovat
Investovaná nemovitost
Úvěr KB: Retail Park Okružní (EUR)

Výnos pro investory

4,59 % p. a.

Očekávané splacení

17

 měsíců

Investováno

2 052 573 € 2 500 000 €